CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Kinh doanh thật sự có ý nghĩa khi chúng ta cùng hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

TRIẾT LÝ KINH DOANH

Kinh doanh thực sự có ý nghĩa khi chúng ta cùng hạnh phúc!

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Tầm nhìn HTA GROUP

Trở thành môi trường làm việc hạnh phúc HƠN mỗi ngày và lan tỏa niềm hạnh phúc đó đến khách hàng, đến đối tác, đến cộng đồng thông qua những sản phẩm dịch vụ và những hành động tử tế.

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Mục tiêu

1

Tự do

Sống và làm việc trong công ty thoải mái, tự do

2

Trọn vẹn

Sống & làm việc đúng đam mê, đúng con người thật của mình, phát huy được những tiềm năng cá nhân...

3

Ý nghĩa

Sống và làm việc ý nghĩa hơn, cống hiến, tử tế, lan tỏa, cho đi, được thể hiện lòng yêu thương

4

Phát triển

Giúp bản thân ngày càng tiến bộ, sâu sắc hơn, tử tế hơn, giá trị hơn Về: Thân _ Tâm _ Trí

5

Thu nhập

Theo năng lực, theo sự ảnh hưởng với team và công ty. Tự do đề xuất mức lương và cùng thảo luận với đội nhóm

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Giá trị cốt lõi

1

Thuần hoá

Giảm dần cái tôi (cái bản ngã) bằng cách bỏ đi ảo tưởng cấp bậc, danh vọng khen chê thái quá, lắng nghe nhiều hơn

2

Tử tế

Tận tâm, công hiến cho đồng đội, KH, cộng đồng, Hiểu & thương, lương tâm dẫn lối

3

Quay vào bên trong

Soi xét lại chính mình, quan sát thân & tâm.

4

Tự quản

(Tuân thủ luật lệ cơ bản, Tự giác, tự học, tự vấn, tham vấn, tuân thủ, minh bạch, trong suốt, bình đẳng, tôn trọng,lương thưởng tự đề xuất & thảo luận, minh bạch tài chính)

5

Cảm biến

Mỗi cá nhân như một cảm biến để cảm nhận diễn biến môi trường xung quanh, cảm biến thị trường để kịp thời thay đổi thay vì đặt những mục tiêu dài, xa thì hãy đưa ra kế hoạch hàng ngày, tuần, tháng hoặc quý để linh hoạt thực hiện

Nguồn lực

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

10 Năm kinh nghiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Nhân sự 300+

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Khách hàng 500+, Dự án 1.000+

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Thiết bị - Máy móc - Hóa chất đạt chuẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Dịch vụ hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Giá cả phù hợp

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Cam kết

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

An toàn lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

An toàn bề mặt vật liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Chất lượng dịch vụ đạt chuẩn 5 sao

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Dụng cụ - hóa chất - máy móc đạt chuẩn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Tiến độ đúng yêu cầu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Hồ sơ pháp lý đầy đủ

Hợp tác đồng hành

 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
 • CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN

Hoạt động công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP HƯƠNG THẢO AN